گردشگری

آغاز جشنواره «کافه مقصد گردشگری شهری» در تهران | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

آغاز جشنواره «کافه مقصد گردشگری شهری» در تهران | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

حمید شاهین‌پور، مالک معنوی نخستین کافه ایران که همزمان با یکصدو دهمین سال تاسیس آن، این جشنواره ملی را برگزار

}