گردشگری
گردشگری

هریس، سرزمینی با فرش‌های نفیس و مرغوب | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

هریس، سرزمینی با فرش‌های نفیس و مرغوب | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

شهری به بلندای تاریخ، شهری با فرش‌های نفیس و مرغوب، شهری در غرب مرکز استان آذربایجان‌شرقی که طعم فطیر مخصوصش